O PCSCC

Polska Certyfikacja Kompetencji Informatycznych (PCSCC) jest jednym z działań Fundacji ProProgres mającym na celu podniesienie i potwierdzenie kwalifikacji organizacji w dziedzinach informatyki.
Wybór tematów oraz szczegółowych zagadnień oparty jest o decyzje komitetu certyfikującego Fundacji ProProgres, w którego składzie znajdują się eksperci - praktycy.
Tematy certyfikacji obejmują dziedziny:

  • Zarządzanie projektami
  • Zarządzanie procesami w organizacji
  • Inżynieria oprogramowania
  • Zapewnianie jakości
  • Statystyka i analiza statystyczna
  • Sztuczna inteligencja, pozyskiwanie wiedzy z danych i automatyzacja procesów decyzyjnych

Fundacja ProProgres oferuje możliwość opracowania certyfikacji w wybranych dziedzinach na indywidualne wymagania Państwa organizacji.

Polska Certyfikacja Kompetencji Informatycznych jest skierowana w szczególności do osób związanych z informatyką, chcących poszerzyć lub potwierdzić swoje kwalifikacje.

Zakres zagadnień obejmujących poszczególne tematy zawarty jest w akredytowanych materiałach lub zewnętrznych, podanych źródłach.

Każdy z tematów certyfikacji jest opracowywany w oparciu o metody heurystyczne, tak aby uzyskany certyfikat niósł za sobą najwyższe wartości dla kandydata i organizacji.

Dane kontaktowe

Fundacja Rozwoju Projektów Programistycznych ProProgres

ul. Legnicka 65
54-206 Wrocław


KRS: 0000465046, Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
REGON: 022223125
NIP: 8943048042, Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej

Numer konta: 87 1300 0000 2773 6153 2940 0001

Dane kontaktowe

Telefon: (+48) 660 982 964
                   (+48) 609 960 925

Email: kontakt@proprogres.org.pl

Tu też jesteśmy